Jeg, Roger Andersson er utdannet sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder.  Siden mai 2009 har jeg arbeidet med terapeutiske samtaler om seksualitet, intimitet og nærhet.

Øvrig utdannelse:
Sykepleier med videreutdanning i psykologi og psykiatri. Spesialist i psykisk helsearbeid.

Pedagogikk, veiledning og coaching, gestalt-terapi, kognitiv terapi og andre terapiformer.

Jeg arbeider i overensstemmelse med norsk helselovgivning og følger Nordisk Forening for Klinisk Sexologi sine etiske retningslinjer.

Jeg har taushetsplikt etter sykepleierloven overfor det du forteller meg.

Mitt foretak:  Sexologi-Samtale-Terapeuten.

 

Videointervju om tenåringer, foreldre og seksualitet.
Av Børresen, Ibrahim og Gullaksen, medialinja Horten vg skole, 2011.